Cơ sở cai nghiện Ngày Mai Tươi Sáng

Tư vấn cai nghiện

0935 496 456 (Mr. Giang) 0909 186 818 (Mr. Kiên)
  • Quy trình cai nghiện ma túy

    Quy trình cai nghiện ma túy

    28-06-2015817

    Quy trình cai nghiện giáo dục gọt giũa, điều chỉnh phục hồi nhận thức, hành vi, nhân cách, nâng cao sức khỏe, phòng chống tái nghiện cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện Ngày Mai Tươi Sáng Xem chi tiết

 

Liên hệ

Giấy phép hoạt động

Cơ sở Ngày Mai Tươi Sáng

Hỏi chuyên gia